• Świadkowie: Między ofiarą a sprawcą zbrodni. Redakcja naukowa. Alicja Bartuś

35.00
opak Add to wishlist
Shipping within 24 hours
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Duża dostępność
The Weight Of The 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 510284318

Leave your phone

[...] Przez ziemie Polski w okresie II wojny światowej przetoczyły się dwie machiny zbrodni totalitarnej - nazistowska i komunistyczna. Trauma, dylematy moralne i uwarunkowania psychologiczne wielkiej rzeszy świadków zbrodni są głównym tematem rozważań autorów tomu. Zbrodnie te, a zwłaszcza Zagłada Żydów, przerażają okrucieństwem, natężeniem nienawiści i planową konsekwencją wykonania.Powstaje kwestia sprawców, pomocników zbrodni i moralnej konieczności świadectwa oraz jego następstw. Ogromny splot tysięcy wydarzeń i rozstrzygnięć moralnych, składających się na Zagładę, jest wielkim zwierciadłem, w którym się wszyscy przeglądamy nie tylko wtedy, lecz także dzisiaj. To jaki obraz zobaczymy, zależy już nie od autorów tej książki, lecz od nas samych.

prof. dr hab. Tomasz Falęcki

[...] To wielogłos, który pozwoli czytelnikowi sproblematyzować kategorie świadka i świadectwa, a także - dzięki studiom przypadków - wzbogacić wiedzę faktograficzną. Tom z naddatkiem wypełnia cele stawiane przed dziełem popularnonaukowym. Ale również eksperci znajdą w tej książce interesujące rozważania. [...] Choć to monografia wieloautorska, to jednocześnie koherentna i przemyślana całość, zachęca do refleksji i dialogu.

dr hab. Lecz M.Nijakowski

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question
  • Shop closed

Store temporarily unavailable