• Lagermuseum. Muzeum obozowe w KL Auschwitz

No goods
9.00
Enter your email
Shipping within 24 hours
Shipping price The Lack Of
The Availability Of Brak towaru
The Weight Of The 0.15 kg
Leave your phone

Dziwne, niepojęte. (...) Sztuka w obozach współżyła ze zbrodnią i rozwinęła się wbrew logice. Bo właśnie stała się potężną siłą oporu przeciw terrorowi, ratowała więźniów przed zupełnym zezwierzęceniem, budziła wiarę w człowieka i niezniszczalność ludzkich ideałów.

Grzegorz Timofiejew

 

Lagermuseum w KL Auschwitz zajmuje miejsce niezwykłe na tle całości zjawisk artystycznych, które miały miejsce w latach 1939-1945 w więzieniach, gettach i obozach koncentracyjnych. To specjalne komando, założone w największym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, było szczególną i paradoksalną w swoim charakterze placówką, gdzie więźniom stworzono możliwość pracy twórczej. Jednocześnie było to swoiste muzeum, w którym gromadzono różnorodne przedmioty związane z kulturą i religią deportowanych do Auschwitz ludzi oraz prace artystyczne wykonywane przez więźniów obozu. Sens istnienia Lagermuseum w obozie śmierci nie daje się łatwo pojąć. Ogrom zbrodni popełnionych w tym największym z obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady trudno pogodzić z faktem istnienia komanda artystów, u których esesmani zamawiali prace plastyczne. Jednakże nawet w tych ekstremalnie skrajnych warunkach, u progu krematoriów, powstawały dzieła sztuki, które muszą być przedmiotem badań, jeśli pragnie się stworzyć pełny obraz dziejów sztuki i historii XX wieku. Autorka niniejszej publikacji podjęła próbę szczegółowego odtworzenia dziejów Lagermuseum i wyjaśnienia jego roli w systemie obozu koncentracyjnego.

 

Agnieszka Sieradzka - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Specjalizuje się w temacie sztuki obozowej. Autorka publikacji i wystaw poświęconych tej tematyce. Od wielu lat bada nielegalną działalność artystyczną więźniów obozu Auschwitz oraz sztukę wykonywaną na zlecenie SS. Autorka m.in. opracowania Szkicownik z Auschwitz (Oświęcim 2011), będącego trzecim cennym źródłem ikonograficznym (obok albumu Lili Jacob oraz zdjęć Sonderkommando wykonanych z ukrycia w 1944 roku) pochodzącym z czasów istnienia obozu i bezpośrednio dotyczącym procesu Zagłady.

 

Spis treści


Wstęp
Rola Lagermuseum w kompleksie obozowym w KL Auschwitz
Stan badań
Sztuka powstająca poza Lagermuseum
Historia i funkcjonowanie Lagermuseum
I faza
II faza
III faza
Artyści Lagermuseum i ich twórczość
Sztuka pod gust esesmański - styl, tematyka, symbolika
Nurt nielegalny
Inne placówki tego typu
Dachau
Ravensbrück
Mauthausen-Gusen
Leitmeritz
Theresienstadt
Zakończenie
Aneks I
Aneks II
Aneks III
Bibliografia
Indeks nazwisk

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question
  • Shop closed

Store temporarily unavailable